Preparations/Taco Spice

Servings: 4

Ingredients

  • 3 tsp paprika
  • 1 tsp ground cumin
  • 1 tsp ground oregano
  • 2 tsp red pepper
  • 2 tsp sugar
  • 1 tsp salt
  • 1 tsp white flour